కనికా

మారది (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
తారాగణం: శరద్ పోంక్షే , సమీత శేవలే , చైత్రాలి గుప్తే , కమలాకర్ సాత్పుతే , ఆనంద కారేకర్ , ఫాల్గుని రజని
న విడుదల:
జనర్: ద్రిలేర్, హౌరర్
దర్శకుడు: సందీప్ మనోహర్, పుశ్కర్ మనోహర్
కనికా, మారది లో చలన చిత్ర సమయాలు Bangalore

కనికా ${movieName} పైన మీ సమీక్ష తెలపండి

The revenge story of ghost directed by Pushkar Manohar, wonderful Performances from Sharad Ponkshe and Smita Shewale. The film thrills and scars audience in theaters with twisted scenes. ...

Read More

సినిమా యొక్క Show Timings కనికా పై Apr 19, 2024

కనికా సినిమా కోసం మీ సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

Bangalore లొ టాప్ థియేటర్లు

మరిన్ని థియేటర్స్