கிபோ இஸ்கா

உணவகம்
Address of the listing விஜயா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌

டிரினிடி கிலப் லாஊஞ்ஜ்

பார் மற்றும் பப்
5.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ.,லைவ் பேண்ட், ஃபிரீ
Address of the listing மஹாதெவபுரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா, யெஸ், நோ

ஸ்டம்ப்

உணவகம்
Address of the listing வ்ஹீதெஃபீயேல்த், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஹாய் ரைஸ், வை-ஃபி ஜோனி, எஸ், நோ, யூரோபியன்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing Bar & Pub

இனஃபினிடி

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா, நோ, கிரில்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ
4.0
Address of the listing ஸ்டிரீட். மார்கஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, அமெரிகன்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ்,ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன்

எகோ

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா, யெஸ், நோ
4.0
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing அவுட்டோர் சீடிங், எஸ், நோ, கோன், நன்-வெக்
4.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோனி, எஸ், நோ, சின்ஸ், காண்டினெண்டல்

சுதிர

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
4.0
Address of the listing குமாரா கரிபா, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்,நைட்‌கிலப்
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

ஜ்யாஃபிரிஸ்

இரவுநேர கேளிக்கைவிடுதி
2.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டேன்ஸ் ஃபிலோர்,டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட்,நைட்‌கிலப்

ஏலபி

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing சர்ச்‌ ஸ்டிரீட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், லைவ் பேண்ட், கவர்
5.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ, இன்டியன்‌
3.5
Address of the listing விட்டல் மலில்யா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, இடாலியன், பேஸ்டா

பிலூ தந்திர

பார் மற்றும் பப்
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing வாலெட், டி.ஜெ.,லைவ் பேண்ட், ஃபிரீ

சிடி பார்

உணவகம்
4.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, கெபப்ஸ்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

மேலும் காண்க

Nightclub உள்ள Bangalore