హార్డ్ రాక్ కేఫే

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, అమేరికన్

20 ఫీట్ హై

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్

ట్యాకో బేల్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, మిక్స్‌క్యాన్,మిక్స్‌క్యాన్ ఫేస్ట్ ఫూడ్

ఏమ్నేసియా

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కేర్‌బీన్

లేబ్మేక్ష్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా,వై-ఫి జోన్, నో

టీ.జి.ఐ. ఫ్రైడేస్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అమేరికన్, బర్గర్స్

లేబ్మేక్ష్

రెస్టారెంట్
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, గ్రిల్, లేబ్యానేస్

జరోఖా

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing హెచ్.ఎస్.ఆర్. లేయావుట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇటాలియన్
5.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, లేబ్యానేస్

జో రేస్తో కేఫే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, నో

చిలీస్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, అమేరికన్

చయనిత

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మిక్స్‌క్యాన్, నన్-వేజ్

ఎబోని

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, చైనిస్

రస్తా కేఫే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బిదాది, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్
Address of the listing ఓల్డ్‌ మద్రాస్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, వై-ఫి జోన్, నో, మిక్స్‌క్యాన్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, వై-ఫి జోన్, నో, మిక్స్‌క్యాన్
Address of the listing డోమ్లుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, వై-ఫి జోన్, నో, మిక్స్‌క్యాన్

కప్ ఓ జో

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, నో

ద్ ఎగ్ ఫ్యాక్టరి

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 5టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్

పాయ్ర్ 39

రెస్టారెంట్
Address of the listing జయా నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Multi-cuisine Restaurant,North Indian Restaurant
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop