బిజి.ఎస్.

రెస్టారెంట్
Address of the listing బేల్లన్దుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, మేడిటేర్యానీన్

రూహ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing సర్జాపుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మేడిటేర్యానీన్

హోలి ఫ్లేమ్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్, ఇటాలియన్

ఫ్రేశ్‌మిను.కామ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing హెచ్.ఎస్.ఆర్. లేయావుట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Online Services
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మేడిటేర్యానీన్

బఫ్ బిఫిట్ బఫ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, బిర్‌యాని, కేబబ్స్
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, యూరోపియన్

సోహో స్ట్రీట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, బార్బేక్యూ, యూరోపియన్

అన్నా మీనోచేర్

క్యాటరింగ్ సేవలు
3.0
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నన్-వేజ్ ఫూడ్ కేటరింగ్, ఇన్డియన్‌ ఫూడ్ కేటరింగ్

ద్ అలైవ్ బీచ్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing అశోక్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో

ఎక్వా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా, యేస్, నో

మీంట్

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing రేస్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్
2.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, కాంటినేంటల్

ద్ ఐలేండ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్

ద్ బియర్ క్లబ్

బార్ & పబ్
5.0
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాలేట్, బార్‌టేండర్,డి.జె., ఫ్రీ, నాట్ అవైలేబల్

The Lalit Ashok

Restaurant
Address of the listing Kumara Krupa, Bangalore
Services provided by the listing Outdoor Seating, American, Chinese, European
4.5
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, గ్రీక్, ఇటాలియన్

వేర్వ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing యేలహంకా న్యూ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, యూరోపియన్

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop