సాగర్ ఫాస్ట్ ఫూడ్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్,మల్టి-కూసిన్, వేజ్

సబ్‌వే

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

కాతి జోన్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

కె.ఎఫ్.సి.

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, అమేరికన్, బర్గర్స్

ఫానూస్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, మల్టి-కూసిన్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫాస్ట్ ఫూడ్, పిజా
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, దై, నన్-వేజ్, నో

మ్యాక్ డోనాల్డ్స్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, బర్గర్స్,ఫాస్ట్ ఫూడ్
4.0
Address of the listing శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, 1 చైనిస్, ఇరని

మ్యాక్ డోనాల్డ్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, అమేరికన్, బర్గర్స్
4.0
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, యేస్, మల్టి-కూసిన్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా, పిజా

సబ్‌వే

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌-కోరమంగలా ఇంటర్‌మిడియట్ రీంగ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్, హెల్థ్ ఫూడ్

సబ్‌వే

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్, హెల్థ్ ఫూడ్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

సబ్‌వే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop