కబాబ్ కోర్నర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, బిర్‌యాని, చైనిస్
Address of the listing Koramangala 7th Block, Bangalore
Services provided by the listing Chinese, Continental, Italian, Non-Veg, Sodexo
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్

శేజన్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, యూరోపియన్

పీన్క్ష్క్ష్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing డికేనసన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రీస్, వై-ఫి జోన్, యేస్, కాంటినేంటల్

కేఫే మసలా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

20 ఫీట్ హై

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్

లి రాక్ కేఫే పబ్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

లి జార్డిన్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇన్డియన్‌
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

పిజేరియా రోమ్యానో

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్
4.5
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
5.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్,మల్టి-కూసిన్
2.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, యేస్, కాంటినేంటల్
3.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బి.టీ.డి.టీ.

కాఫీ షాప్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్ , యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

కేఫే మోజేక్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, బిఫిట్
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, కాంటినేంటల్

గ్రీన్ హౌస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, బిర్‌యాని, చైనిస్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop