బఁగలియ్నా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, బిన్‌జాలి, సీఫూడ్

లి జార్డిన్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇన్డియన్‌

తాఁగోం

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, ఇన్డియన్‌, మేడిటేర్యానీన్

కైరలి రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మదీవాలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కేరలిట్, సీఫూడ్, నన్-వేజ్

ఫీశ్లఁద్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, ఇన్డియన్‌
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మఁగలోరేయన్
4.5
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

హోటల్‌ ఇమ్పిరియల్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, బిర్‌యాని, చైనిస్

టేరేస్ గార్డన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్,ఫాస్ట్ ఫూడ్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

టోస్క్యానో

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, ఇటాలియన్, ప్యాస్టా
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, ఇన్డియన్‌, సీఫూడ్,కేరలా
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సీఫూడ్, నన్-వేజ్, యేస్
5.0
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, మేడిటేర్యానీన్

నమ్మా కుద్లా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, మల్టి-కూసిన్, సీఫూడ్

ఎఫ్.ఎన్.సి. సీఫూడ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, బిర్‌యాని, ఫాస్ట్ ఫూడ్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్,ఫేస్ట్ ఫూడ్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, అదర్, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, సీఫూడ్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, అదర్, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, బిర్‌యాని
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, బిర్‌యాని, చైనిస్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop