ಅಕೀಕೋ ಕಾಲನೇಟ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 01125501573, 01125501572, 01141573783
ಎ-1/13 ಪಂಖಾ ರೋಡ್‌, ಜನಕ್‌ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ - 110058
ನಿಯರ್‌ - ಉತ್ತಮ್‌ ನಗರ್‌ ಟೆರ್ಮಿನಲ್

ಸೇವೆಗಳು

Placement: ಯೆಸ್
Courses Offered: ವೋಯ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಸೆನ್ಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟಿಲ್‌ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

m looking for some cce for international call center,,,if u have some students plz let me know....
call me at 9891164746

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place