ప్లేనేట్ కిడ్స్

పాఠశాలలు & డే కేర్
 08041536695
308, ఫ్లోరేన్క్ హై స్కూల్‌, 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బసావేశ్వారా నగర్‌ 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌ - 560079, Karnataka
నియర్‌ మదర్ క్లినిక్‌
View Map

సేవలు

Play School: యేస్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Magadi Main Road Yelahanka