Bangalore  /   Food & Dining  /  Restaurant  /  Tandoori Restaurant  

Bangalore ನಲ್ಲಿ tandoori restaurant

ಅಂಗೀಠಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಪಂಜಾಬಿ, ಟ್ಯಾಂಡೂರಿ

ಲಜೀಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಮುಘ್ಲೈ

ಮಸಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಉತ್ತರ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, 111 ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಬೆ ಲೀಫ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಚೈನಿಜ್

ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ನರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಜಯಾ ನಗರ್‌ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
ಓಲ್ಡ್‌ ಮದ್ರಾಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಏರ್ಯಾಬಿಯ್ನ್, ಚೈನಿಜ್
ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಲಜೀಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, 1 ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಹ್ಯ್ದೆರಬದಿ
ಮುರುಗೇಶ್ ಪಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಹ್ಯ್ದೆರಬದಿ
ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಟ್ಯಾಂಡೂರಿ
ಕೋರಮಂಗಲಾ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಲಜೀಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
ಕೋರಮಂಗಲಾ 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಮುಘ್ಲೈ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
ಗಾಂಧಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
ಗಾಂಧಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕೆಬಬ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಡೂರಿ, ನನ್-ವೆಜ್
ಕೋದೀಗೆ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
ಯೆಸ್, ಪೂಲ್ ಏರಿಯಾ, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
ಚರ್ಚ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಅಂಧ್ರಾ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ Coffee Shop Bangalore ನಲ್ಲಿ Ice cream Shop Bangalore ನಲ್ಲಿ Sweet Shop