ஓராயன் கால் டெக்

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 01145602161, 01145602105
 09310253513
சி-9, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, புதிய கரிஷ்ணா பார்க்‌, ஜனக்‌புரி, தில்லி - 110058
அருகில் ஜனக்‌புரி வெஸ்ட்‌ மெடிரோ ஸ்டெஷன்‌

சேவைகள்

Placement: யெஸ்
Courses Offered: கஸ்டமர் சர்விஸ், டில்‌மார்கெடிங்க், வோய்ஸ் மற்றும் ஏக்சென்ட் டிரெனிங்க்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place