వాసుదేవ్ అదీగస్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
4.5
Address of the listing బాలేపేట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌

ఆశా ఫూడ్ క్యామ్ప్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
3.0
Address of the listing శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చ్యాట్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

ఉపహార దర్శిని

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing టీ.దసరా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing మల్టి-కూసిన్, యేస్, నో, వేజ్

వాసుదేవ్ అదీగస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్
Address of the listing కె.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌

ఎ.ఎల్.-బక్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రజజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్
2.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మైన్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, గుజరాతి, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing రజజి నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా,చైనిస్,ఇన్డియన్‌

ద్ సైడ్‌వాక్ కేఫే

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing డోమ్లుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, బిఫిట్,కాంటినేంటల్

కబ్ సీజజ్లేర్స్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అసియన్, చైనిస్

సవజీస్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing రజజి నగర్‌ 1స్ట్రీట్ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,నోర్థ్ కర్నతకా

పిజేరియా రోమ్యానో

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
Address of the listing అనేకల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
Address of the listing యేలహంకా పోస్ట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, ఏర్యాబియ్న్

కేఫే ఇడ్‌లి

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌

అగ్ర శోధనలు

Burmese restaurant Indonesian restaurant Spanish restaurant Kolhapuri restaurant Greek restaurant Muslim restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop