செராமிக் பேலெஸ்

குளியலறை பொருத்துதல்கள் மற்றும் சுகாதார டீலர்கள்
 08025438091,
 09844274737
33-34, ஹென்னூர் கிராஸ்‌, எச்.எம். ரோட்‌, கல்யான்‌ நகர்‌, பெங்களூர் - 560043, Karnataka
அருகில் ஸ்மார்ட் சுபர்மேர்கெட்
View Map

சேவைகள்

Products: பிற
Accessories & Parts: நோ
Brands: கைலஷ்
Products Other: வாடர் ஹீடர்ஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Services: யெஸ்
cash, credit card
Parryware: ஷாவர் இங்கிலோஜர், டேப்ஸ், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின்
Jaquar: பாத் ட்யூப், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், டேப்ஸ்
Hindware: பாத் ட்யூப், ஃபாகெட்ஸ், சிங்க்ஸ், யூரினல்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்